Beleggen met oog op duurzaamheid

ESG is de basis

Een groot deel van onze beleggingsfondsen in de lifecycle beleggingsportefeuilles voldoen aan de ESG-criteria. ESG staat voor Environment Social Governance. Dit betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu, maatschappelijke en bestuurlijke factoren.

Bij Environment wordt bijvoorbeeld getoetst aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Social gaat onder meer over mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Bij Governance wordt onder andere gekeken naar het beloningsbeleid en de samenstelling van de raden van bestuur

Beleggen in green bonds

Green bonds zijn onderdeel van het Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund. Een green bond is een obligatie waarmee beleggers investeren in duurzame projecten. Deze obligaties worden door bedrijven, banken en overheden uitgegeven voor projecten met een duidelijke bijdrage aan het milieu, zoals leningen voor duurzaam vastgoed of verduurzaming van het openbaar vervoer.

Andere duurzaamheidsmaatregelen

Uitsluitingen

In bepaalde bedrijven, sectoren en landen beleggen wij niet, omdat deze niet voldoen aan de ESG-criteria. Dat zijn bijvoorbeeld landen waar mensenrechten ter discussie staan en bedrijven die omstreden wapens produceren.

Actief aandeelhouderschap

De fondsbeheerders maken gebruik van hun invloed als aandeelhouder om het gedrag van ondernemingen te beïnvloeden. Zij hebben een team van specialisten dat stemt over voorstellen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en in dialoog gaat met het management over maatschappelijke thema’s als klimaatverandering en cyberveiligheid.

Andere duurzaamheidsmaatregelen

Informatie over duurzaamheid

Per 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht. Deze Europese regels moeten ervoor zorgen dat financiële marktpartijen eerlijk en transparant communiceren over de impact van beleggingen op duurzaamheid. U vindt alle informatie over duurzaamheid onder ‘Informatie Duurzaamheid’.