Disclaimer

Wanneer geldt de disclaimer?

De disclaimer geldt als u de website (het domein) www.centraalbeheerppi.nl bezoekt of een van de subdomeinen hiervan.

Van wie is de website?

Centraal Beheer PPI is eigenaar van het domein www.centraalbeheerppi.nl en van alle bijbehorende subdomeinen. Centraal Beheer PPI is een onderdeel van Achmea N.V en is gevestigd aan:

MediArena 5-8
1114 BC Amsterdam

Wat moet u weten als u de website bezoekt?

Geen advies

Op uw persoonlijke pensioenportaal staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie niet voor uw persoonlijke situatie is geschreven. We geven u op de website daarom geen persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u alleen op basis van de informatie op dit portaal een beslissing neemt. Als u wel persoonlijk advies wilt, kunt u een (pensioen)adviseur of financieel planner inschakelen. Hij zal hiervoor advieskosten in rekening brengen.

Bereikbaarheid website

We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Fouten op de website

We doen onze uiterste best om de informatie op uw persoonlijke pensioenportaal zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Het ontwerpen en samenstellen van de site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Aan de informatie op uw persoonlijk pensioenportaal kunt u geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat uw persoonlijke pensioenportaal foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid:

  • voor de inhoud van uw persoonlijke pensioenportaal en de daarop of daardoor verstrekte informatie
  • als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie
  • voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar ons gestuurde e-mails
  • voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden
  • voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan

Bij de berekeningen op uw persoonlijke pensioenportaal gaan wij uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing. De berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Indien u vermoed dat er fouten op uw persoonlijke pensioenportaal staan neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze service desk via centraalbeheerppi@achmea.nl.

Heeft u de verantwoordelijkheid voor beleggingen overgenomen? U plaatst via uw persoonlijk pensioenportaal slechts een verzoek tot aan-en/of verkoop van participaties. Centraal Beheer PPI is als pensioenuitvoerder in zin van de Pensioenwet juridisch eigenaar van de participaties. U heeft slechts een vordering ten grootte van het pensioenkapitaal op Centraal Beheer PPI. Fouten in de verwerking van beleggingsopdrachten door Centraal Beheer PPI kunnen tot een relatieve vermindering van de waarde van uw pensioenkapitaal leiden. Centraal Beheer PPI aanvaard hiervoor slechts aansprakelijkheid in het geval van grove nalatigheid of opzet.

Voor een foutieve weergave van uw pensioenkapitaal, transactieoverzicht, geprognosticeerde aanspraken, andere berekeningen, weergaven van uw pensioenkapitaal en/of pensioenaanspraken op uw persoonlijk pensioenportaal sluit Centraal Beheer PPI uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit.

Wijzigingen op het persoonlijke pensioenportaal

Als u wijzigingen doorgeeft via het persoonlijke pensioenportaal, dan zijn deze vaak nog niet direct doorgevoerd. Wij streven ernaar om uw verzoek binnen 3 tot 5 werkdagen te verwerken. Mocht het ons niet lukken om uw wijzigingen binnen die termijn door te voeren, dan ontvangt u van ons een bericht.

Auteursrechten

Alle informatie op de website en portalen zijn van Centraal Beheer PPI. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo's. U mag de informatie op onze website gebruiken voor privédoeleinden, bijvoorbeeld voor een werkstuk of een privéweblog. Vermeld dan wel waar u de informatie heeft gevonden.

Websites van anderen

Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Nederland

De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Wijzigingen

We kunnen de regels van deze disclaimer aanpassen.