Klachtenprocedure

Wij doen onze best u op een goede manier van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over onze service? Neemt u dan contact met ons op, want een klacht kunnen we vaak eenvoudig oplossen. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom.

Hoe dient u een klacht in?

U bouwt pensioen op bij Centraal Beheer PPI?

Vul het klachtenformulier in op uw persoonlijk pensioenportaal. Omschrijf zo duidelijk mogelijk waarom u niet tevreden bent over onze service. En vergeet uw telefoonnummer niet te vermelden. Dan kunnen wij sneller reageren op uw vraag of klacht. Uw telefoonnummer gebruiken wij alleen als dat nodig is.

Naar uw pensioenportaal

Bouwt u pensioen op bij Centraal Beheer PPI, maar heeft u (nog) geen toegang tot het persoonlijke pensioenportaal? Vul dan ons online klachtenformulier in.

U bent een werkgever of adviseur

Heeft u een klacht? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Wanneer krijgt u reactie?

U heeft uw klacht ingediend. Wij doen onze best om binnen vijf werkdagen te reageren op uw klacht. Lukt dat niet? Dan laten wij u dat weten.

U bent het niet eens met onze eindbeslissing

Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen. U kunt uw klacht online of per brief indienen bij de Ombudsman Pensioenen.

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 - 349 96 20
Website: ombudsmanpensioenen.nl

De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Dat doen zij als onafhankelijke instelling. Wij houden ons aan het advies van de Ombudsman Pensioenen. Alleen bij zwaarwegende argumenten wijken wij van dat advies af. Werkgevers kunnen geen klachten voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen.

U bent niet tevreden met de oplossing van uw klacht over een risicodekking

Dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Op de website van Kifid vindt u meer informatie en een klachtenformulier. U kunt ook bellen of een brief sturen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 333 89 99
Website: kifid.nl

U kunt ook naar de kantonrechter

Bent u niet tevreden met de uitkomst of afhandeling van uw klacht? Dan kunt u ook gelijk naar de kantonrechter gaan. Het is niet verplicht eerst onze klachtenprocedure te volgen.

Would you rather read our complaints procedure in English?

Download our complaints procedure here