WTP Stempel

Nieuwe regels voor pensioen.
Wat betekent dat?

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Want we willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen krijgt, ook de generaties na ons. De nieuwe regels voor pensioen zijn per 1 juli 2023 ingegaan.

Wat verandert er door de nieuwe regels voor pensioen?

Dit verandert wel

 • Voor het nabestaandenpensioen gelden nieuwe duidelijke regels. Deze regels zijn voor alle pensioenuitvoerders hetzelfde. Zo is het voor uw nabestaanden duidelijker wat er is geregeld.
 • Vanaf 1 januari 2024 bouwen werknemers vanaf 18 jaar pensioen op.
 • U kunt de risicodekking voor het partnerpensioen vrijwillig voortzetten. Dat kan als u uit dienst gaat én voldoet aan de voorwaarden. U betaalt dan zelf de premie uit uw opgebouwde pensioenkapitaal. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.
 • De mogelijkheid om eenmalig maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioenkapitaal op pensioendatum op te nemen is opnieuw uitgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer deze regeling in gaat.

Dit verandert niet

 • U ontvangt vanaf uw pensioenleeftijd AOW van de overheid. Ook als de nieuwe regels zijn ingevoerd.
 • Overlijdt u? Dan krijgt uw partner vaak een pensioen, ook als u overlijdt voordat u met pensioen bent.
 • Ook blijft u meestal pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt raakt.
 • We blijven uw pensioenpremie beleggen, zoals we dat nu ook al doen.
 • U koopt op pensioendatum nog steeds een pensioenuitkering aan met uw pensioenkapitaal.

Waarom is er een nieuw pensioenstelsel?

Onze samenleving verandert. We worden steeds ouder en wisselen vaker van baan. De overheid, vakbonden, werkgeversorganisaties en pensioenuitvoerders zien dat de huidige regels niet meer goed passen bij deze tijd. Daarom zijn er nieuwe pensioenregels nodig.

Een nieuw pensioenstelsel

Tijdlijn

 • 1 juli 2023

  De nieuwe Wet toekomst pensioenen gaat in.

 • 1 juli 2023 - 1 januari 2028

  Dit is de overgangsfase. In deze periode moet uw werkgever over naar een nieuwe pensioenregeling. Uw werkgever bepaalt zelf wanneer hij de pensioenregeling aanpast. En hoe de pensioenregeling er uit komt te zien.

 • 1 januari 2028

  Alle pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe regels van de Wet toekomst pensioenen.

Wanneer verandert uw pensioen?

De nieuwe pensioenwet gaat in op 1 juli 2023, maar het kan even duren voordat u hier iets van merkt. Uw werkgever bepaalt zelf wanneer hij de pensioenregeling aanpast. En hoe de regeling er uit komt te zien. Een ding is duidelijk. Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe regels.

Wilt u meer weten?

Kijk dan eens op ‘pensioenduidelijkheid’, een speciale website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier leest u meer over het vernieuwde pensioenstelsel.

U hoeft nu nog niets te doen

U vraagt zich misschien af of u nu al iets moet doen. Dat hoeft niet. Zodra duidelijk is wanneer uw pensioen wordt aangepast, krijgt u bericht van uw werkgever en van ons. Check op uw persoonlijk pensioenportaal of wij uw juiste contactgegevens van u hebben.

U kunt zich wel alvast voorbereiden

U kunt alvast bekijken hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd via uw werkgever. En hoeveel AOW u straks krijgt. Zo weet u wat u naar verwachting krijgt als u met pensioen gaat.

Voorbereiden op de Wtp

Veelgestelde Vragen

De nieuwe pensioenwet gaat in op 1 juli 2023, maar het kan even duren voordat u hier iets van merkt. Uw werkgever bepaalt zelf wanneer hij de pensioenregeling aanpast. En hoe de regeling er uit komt te zien. Zodra uw werkgever besluit de regeling aan te passen ontvangt u een bericht van ons en van uw werkgever.

Als u met pensioen bent, kunnen de nieuwe regels ook voor u gelden. U krijgt in dat geval informatie van ons.

Het blijft mogelijk om eerder of later te stoppen met werken, ook met de nieuwe pensioenregels. Ga met uw werkgever of met ons in gesprek om te kijken wat er voor u mogelijk is. Of ga naar uw persoonlijk pensioenportaal om te kijken wat uw mogelijkheden zijn.

Dat is nu nog niet bekend. De hoogte van de inleg wordt niet bepaald door de nieuwe regels. Uw werkgever maakt daar, samen met bijvoorbeeld een vakbond of ondernemingsraad, nieuwe afspraken over.

Dat is nu niet bekend. Uw werkgever bepaalt wanneer hij de pensioenregeling aanpast en hoe de pensioenregeling er uit komt te zien.

Zodra uw werkgever heeft besloten om de pensioenregeling aan te passen, ontvangt van ons maar ook van uw werkgever een bericht. In dit bericht zullen wij u zo goed mogelijk over de wijzigingen in uw regeling informeren.

Wat genoeg pensioen is, verschilt per persoon. U kunt op uw persoonlijk pensioenportaal zien hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd via uw huidige werkgever. Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaal overzicht van uw pensioen. Hier ziet u uw AOW, hoeveel pensioen u heeft opgebouwd via uw werkgever en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds- of verzekeraar) u verder pensioen heeft opgebouwd. Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.