Arbeidsongeschikt en WIA

Als u ziek wordt, kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen. We leggen uit wat het voor uw pensioen betekent als u:

 • korter dan 2 jaar ziek bent,
 • langer dan 2 jaar ziek bent en een WIA-, IVA- of WGA-uitkering van de overheid krijgt en
 • arbeidsongeschikt wordt verklaard.

U bent korter dan 2 jaar ziek

Voor het eerste jaar heeft dit geen gevolgen. U krijgt dan nog uw volledige salaris door uw werkgever betaald. In het 2e jaar dat u ziek bent, krijgt u misschien een lager salaris. Vraagt u dit na bij uw werkgever. Want als u minder salaris krijgt, betaalt u minder pensioenpremie. Uw pensioenopbouw is dan ook lager.

Bent u langer dan 2 jaar ziek?

Dan wordt u misschien arbeidsongeschikt verklaard. Uw dienstverband stopt dan of wordt aangepast. Van de overheid krijgt u een WIA-, IVA- of WGA-uitkering. Dat heeft gevolgen voor uw pensioen(opbouw). We leggen het hieronder uit.

De WIA kent 2 groepen

Groep 1:
Als u 80% tot 100% duurzaam arbeidsongeschikt bent. Dat betekent dat de overheid er vanuit gaat dat u niet meer kunt werken. U krijgt dan een IVA-uitkering.

Groep 2:
Als u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt bent. Of als u tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt bent, maar dat niet de rest van uw leven zult zijn. De overheid stimuleert u om te blijven werken of weer aan het werk te gaan. U krijgt dan een WGA-uitkering.

Arbeidsongeschikt heeft gevolgen voor uw pensioen

Belangrijk is te weten hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Dit is door het UWV bepaald. Zij kennen deze percentages:

 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt
  Het is dan aan uw werkgever om geschikt werk voor u te vinden. Misschien werkt u minder dan voordat u arbeidsongeschikt werd. U krijgt dan een lager salaris en u betaalt een lagere pensioenpremie. Uw pensioenopbouw is dan ook lager.

 • Tussen 35% en 65% arbeidsongeschikt
  Uw pensioenopbouw loopt gedeeltelijk door. Voor dit deel dat u arbeidsongeschikt bent, betaalt u zelf geen premie. De hoogte van uw pensioenopbouw wordt bepaald door hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent:
  • Bent u arbeidsongeschikt voor 35%-45%?
   Dan gaat uw pensioenopbouw door voor 25%.
  • Bent u arbeidsongeschikt voor 45%-65%?
   Dan gaat u pensioenopbouw door voor 50%.
  Voor het deel dat u wel werkt, bouwt u ook pensioen op. Hiervoor wordt de pensioenpremie via uw werkgever betaald. Zoals ook het geval is als u niet arbeidsongeschikt zou zijn.

 • Meer dan 65% arbeidsongeschikt
  U blijft pensioen opbouwen. Dat doet u over het salaris dat u had toen u arbeidsongeschikt werd. U betaalt hier zelf geen premie voor.

Wat moet u doen?

Stuurt u ons de beschikking van het UWV. Wij geven deze door aan Elipslife. Zij beoordelen of u recht heeft op premiedoorbetaling. Als dat zo is, krijgt u een toekenningsbrief. Daarin staat de premie die maandelijks voor u wordt betaald.