Niet meer samenwonen

Uw ex-partner heeft recht op een deel van het partnerpensioen. Het gaat dan om het deel dat verzekerd was tijdens de periode dat jullie samenwoonden. We noemen dit deel het bijzonder partnerpensioen. Dit pensioen wordt na uw overlijden uitgekeerd aan uw ex-partner.

Wat moet u doen?

U meld uw partner bij ons af. Dat doet u door ons een bericht te sturen met daarin in ieder geval deze gegevens:

  • Naam, geboortedatum en het burgerservicenummer van uw ex-partner.
  • De datum waarop jullie niet langer samenwonen.
  • Als het aan de orde is: het besluit van uw ex-partner om af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Wij hebben dan een verklaring nodig waarop de handtekeningen van jullie allebei staan. U downloadt de verklaring onder Downloads.

Ook hebben we één van onderstaande documenten nodig met de datum waarop jullie niet langer samenwonen:

  • Een notariële akte of
  • Een onderhandse overeenkomst met de handtekening van zowel u als van uw partner of
  • Een verklaring die jullie allebei hebben ondertekend.

In alle gevallen moeten jullie handtekeningen gewaarmerkt zijn door een notaris.

Wat kan uw ex-partner doen?

Als uw ex-partner recht wil blijven houden op het bijzonder partnerpensioen, hoeft hij/zij niets te doen. Als hij/zij geen bijzonder partnerpensioen wil, hebben wij een verklaring nodig waarop de handtekeningen van jullie allebei staan. Hij/zij krijgt dan na uw overlijden geen bijzonder partnerpensioen.

U vindt een nieuwe partner waar u mee gaat samenwonen

Dan zijn er 2 situaties waarin de keuze van uw ex-partner meespeelt:

Situatie 1:
Uw ex-partner wil geen bijzonder partnerpensioen. Uw nieuwe partner krijgt dan een volledig partnerpensioen als u overlijdt.

Situatie 2:
Uw ex-partner wil wél bijzonder partnerpensioen krijgen. Uw nieuwe partner krijgt dan minder partnerpensioen als in situatie 1. Hij/zij krijgt dan het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner.

Wat doen wij?

Wij krijgen uw afmelding met de beëindiging van het samenwonen met uw ex-partner. Wij sturen u en uw ex-partner dan een overzicht van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.