Werkloos

Als u uit dienst gaat, bouwt u geen pensioen meer op via onze pensioenregeling (tenzij uw nieuwe werkgever ook een pensioenregeling bij ons heeft afgesloten). Wanneer er geen waardeoverdracht plaatsvindt, blijft het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd staan. U krijgt uw pensioenuitkering als u met pensioen gaat.

In de periode dat u een ww-uitkering van het UWV ontvangt, heeft u vanuit de pensioenregeling een beperkte overlijdensdekking.

Wat moet u doen?

Niets. Uw werkgever meldt u bij ons af.

Wat doen wij?

  • Wij sturen u ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop ziet u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd en hoeveel partnerpensioen en wezenpensioen er is opgebouwd.
  • Wij beëindigen uw ANW-verzekering als u daarvoor had gekozen. Deze verzekering komt zonder waarde te vervallen.

Het is niet mogelijk om door te gaan met pensioen opbouwen bij ons. Ook niet vrijwillig.

Heeft u een nieuwe baan?

Dan kunt u eventueel waardeoverdracht aanvragen. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  1. Uw pensioen is hoger dan € 2 en lager dan de wettelijke afkoopgrens.
    Uw pensioen wordt dan automatisch door uw vorige pensioenuitvoerder overgedragen aan de nieuwe. Dit is zo geregeld. U hoeft hier niets voor te doen.
  2. Uw pensioen is hoger dan de wettelijke afkoopgrens.
    Wilt u waardeoverdracht? Dan vraagt u dit zelf aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

In 2024 is de wettelijke afkoopgrens € 592,51 bruto per jaar. De afkoopgrens wordt jaarlijks vastgesteld.