Beleggen met oog op een goed pensioen

Lifecycle beleggen is de standaard  

Standaard beleggen wij de beschikbare premie in zorgvuldig samengestelde lifecycle portefeuilles. Daarbij zijn de beleggingen afgestemd op de leeftijd van de deelnemer: is de pensioendatum nog ver weg? Dan beleggen wij offensiever. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, bouwen wij het beleggings- en renterisico af. Een deelnemer kan zelf een afwijkende beleggingskeuze maken.

Bekijk de beleggingsmogelijkheden

Vermogensbeheer door Achmea Investment Management

Het vermogensbeheer hebben wij uitbesteed aan Achmea Investment Management.

Wij selecteren de beleggingsfonden waarin wij willen investeren. Samen met Achmea Investment Management stellen wij de beleggingsportefeuilles samen. Vervolgens neemt Achmea Investment Management de investeringsbeslissingen binnen de afzonderlijke beleggingsfondsen. Daarbij handelen zij in lijn met ons beleggingsbeleid.

Portefeuilleverdeling neutrale lifecycle

Percentage van het pensioenkapitaal
Grafiek lifecycle Doorbeleggen
Jaren tot pensioendatum
Hoog risico
Laag risico
Renterisico reductie
Duur

Strategische allocatie

Strategische allocatie is de verdeling van het pensioenkapitaal over de verschillende beleggingscategorieën. Wij spreiden het pensioenkapitaal over drie beleggingsportefeuilles: Hoog risico, Laag risico en Renterisico reductie. Ieder met een eigen doelstelling (zie onderstaande tabel).

De verdeling over de verschillende portefeuilles verandert naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Daarmee bouwen wij de risico’s steeds verder af. De strategische allocatie is afgebeeld in de grafiek.

Lees meer over strategische allocatie van de lifecycles
Hoog risico
Doel: een zo hoog mogelijk rendement behalen
Beleggingsfondsen:
Achmea IM ESG Diversified Return Fund
Samenstelling:
Aandelen ontwikkelde landen
Aandelen emerging markets
Aandelen vastgoed
High Yield obligaties
Emerging markets obligaties
ISIN-code: NL0015001DJ2
Fondskosten:
0,16%
Laag risico
Doel: beleggingsrisico afbouwen
Beleggingsfondsen:
Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund
Samenstelling:
Green bonds
ISIN-code: NL0015001DH6
Fondskosten:
0,10%
Renterisico reductie
Doel: beleggings- en renterisico afbouwen
Beleggingsfondsen:
Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund
Samenstelling:
Green bonds
ISIN-code: NL0015001DH6
Fondskosten:
0,10%
Beleggingsfondsen:
Achmea IM Duration Matching Fund
Samenstelling:
Euro Local Government Loans Fund
20 Year Overlay Fund
ISIN-code: NL0015001DM6
Fondskosten:
0,12%
Gemiddelde fondskosten over de hele beleggingshorizon: 0,13%

Jaarlijks herbalanceren

Herbalanceren betekent dat we de werkelijke samenstelling van de beleggingen terugbrengen naar de strategische allocatie. Dit is om twee redenen nodig:

  1. Vijftien jaar voor pensioendatum verandert de samenstelling van de lifecycle beleggingsportefeuille. Vanaf dat moment herbalanceren we de beleggingen om de risico’s af te bouwen.
  2. Gedurende het jaar ontwikkelt de waarde van iedere beleggingscategorie zich anders. Daardoor wijkt de samenstelling van de portefeuille naar verloop van tijd af van de beoogde verdeling en dit verstoort de balans tussen risico en rendement.

Kans op een hoger rendement

Factorbeleggen

Onze beleggingsfondsen hebben min of meer dezelfde samenstelling als de beursindex (de benchmark) en daardoor ook min of meer dezelfde waardeontwikkeling. Als we nauwgezet de index zouden volgen, behalen we altijd een lager rendement dan de index, omdat op het rendement fondskosten worden ingehouden.

Door middel van factorbeleggen proberen we een hoger rendement dan de index te behalen. Factorbeleggen is een techniek waarbij ondernemingen worden geselecteerd op basis van bijvoorbeeld hun lage risico, aantrekkelijke waardering en een positieve flow. Fondsmanagers hebben beperkte vrijheid om binnen de index de aantrekkelijkste aandelen te selecteren.

Dividend is een vorm van rendement

Daarnaast maken de fondsmanagers maximaal gebruik van de mogelijkheid om dividendbelasting terug te vragen. Dit herbeleggen we voor de werknemers. Historisch bedraagt dit jaarlijks ongeveer 0,30% van het belegd vermogen.

Bekijk actuele rendementen

Lage kosten

Onze kostenstructuur is simpel en transparant. Wij streven naar zo laag mogelijke fondskosten, zodat de beschikbare premie en het rendement maximaal ten goede komen aan het pensioen van de deelnemer. Omdat wij geen Centraal Beheer PPI huisfondsen voeren, hebben wij een zuiver motief om de beste fondsen aan te bieden tegen de beste prijs.

In bovenstaande tabel ziet u de fondskosten per beleggingsfonds. Gemiddeld over de hele beleggingshorizon bedragen de fondskosten 0,13% per jaar. Behalve de fondskosten, betaalt de deelnemer een jaarlijkse beheerfee.

Lage fondskosten