De vrijheid van Zelf beleggen

Standaard beleggen wij het pensioenkapitaal volgens het lifecycle principe. Het kan zijn dat de werkgever de keuze voor Zelf Beleggen heeft opgenomen in de pensioenregeling. Heeft de deelnemer zelf beleggingservaring? Wil hij zelf de vrijheid hebben om zijn pensioenkapitaal te beleggen? Wil hij zelf bepalen welk risico hij bereid is te nemen? Dan kan hij voor Zelf Beleggen kiezen.

Voor wie is Zelf beleggen geschikt en voor wie niet?

Het is verstandig dat de deelnemer eerst in kaart brengt wat hij op dit moment aan pensioen heeft opgebouwd. En ook hoeveel hij op zijn pensioendatum nodig denkt te hebben.

Zelf Beleggen brengt risico’s met zich mee

Neem bij iets belangrijks als pensioen alleen risico’s die bij de financiële situatie past:

 • De deelnemer wil volledig zelfstandig de beleggingen selecteren en zelf verantwoordelijk zijn dat de beleggingen passen bij zijn situatie. De deelnemer beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van beleggen.
 • De deelnemer gaat akkoord met de additionele kosten die zijn verbonden aan Zelf Beleggen zodra hij de beleggingen aanpast.
 • De deelnemer volgt de ontwikkelingen rondom beleggingen. Indien de markt wijzigt of als de persoonlijke situatie verandert dan past hij de beleggingen hier op aan.
 • De deelnemer wil kans maken op een hoger pensioenkapitaal en hij heeft inzicht in de mogelijke rendementen en risico’s van beleggen (de deelnemer loopt het risico dat de pensioenuitkering ook lager kan uitvallen).

Het betekent ook dat de deelnemer zelf de verdeling van de beleggingen aanpast richting zijn pensioenleeftijd.

Zo werkt Zelf Beleggen

Als de deelnemer heeft bepaald dat Zelf Beleggen bij hem past, kan hij verder met de volgende stappen.

Stap 1: beleggersprofiel vaststellen

Op zijn persoonlijke pensioenportaal vult hij een vragenlijst in. Deze gaat over zijn bereidheid om risico te nemen. Ook staan er vragen in over zijn kennis en ervaring met beleggen. De uitkomst is een risicoprofiel, het beleggersprofiel. Deze geven de persoonlijke grenzen voor verantwoord beleggen aan voor de deelnemer. Het is geen advies, maar een richtlijn. Het beleggersprofiel is 5 jaar geldig. Daarna maakt hij een nieuw profiel aan.

In onderstaande tabel staat per beleggersprofiel een omschrijving.

Beleggersprofiel Omschrijving
1. Zeer defensiefU vindt de zekerheid van een bepaalde (lagere) opbrengst belangrijker dan de kans op een hoger, maar onzeker rendement.
2. DefensiefU realiseert zich dat beleggen op de langere termijn verstandig is, maar u wilt de risico's zoveel mogelijk beperken.'
3. Matig defensiefU kent de beleggingsrisico's en wenst met een beperkt deel van uw pensioenkapitaal in aandelen te beleggen.
4. Matig offensiefU bent vertrouwd met de kansen en risico's van beleggen. Eigenlijk zou u meer in aandelen willen beleggen, maar dat ziet u toch als een te groot risico.
5. OffensiefAls de beurs een keer daalt,maakt u zich niet direct grote zorgen. u heeft uw pensioenkapitaal voorlopig niet nodig en u weet dat er een goede kans is dat de koersdalingen op termijn weer goedgemaakt kunnen worden.
6. Zeer offensiefU streeft naar een hoger rendement over een behoorlijk lange periode. U raakt niet in paniek als de koersen sterk dalen. U verwacht namelijk op termijn weer voldoende rendement te behalen.

Stap 2: de verdeling van zijn beleggingen bepalen

De deelnemer bepaalt zelf de verdeling van zijn beleggingen. Die verdeling valt binnen de grenzen van zijn beleggersprofiel. Het is verdeeld over de 4 categorieën:

 • Aandelen (hoog risico)
 • Alternatieve beleggingen (gemiddeld risico)
 • Obligaties (laag risico)
 • Liquiditeiten (zeer laag risico)

Stap 3: zijn beleggingsportefeuille samenstellen

Vóór het bepalen van zijn beleggingsportefeuille raden we aan om eerst dit te lezen: de Algemene Voorwaarden Beleggen en de beleggingsinformatie per beleggingsfonds op het pensioenportaal. Daarna kiest hij een verdeling van beleggingsfondsen. Deze verdeling past binnen zijn beleggersprofiel. Belegt hij buiten zijn profiel dan ziet hij in zijn pensioenportaal een waarschuwing. Die geeft aan zijn beleggingsportefeuille aan te passen.

Pensioenkapitaal minder risicovol beleggen

Dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om te beleggen in het Liquiditeitsfonds. Dit is een genoteerd beleggingsfonds. Ze koopt kortlopende obligaties bij verschillende banken. Hierdoor spreidt de deelnemer het risico van zijn inleg. De rentevergoeding van het Liquiditeitsfonds is ongeveer gelijk aan de marktrente.

Belangrijk: risicospreiding

Door zijn beleggingen te verdelen over verschillende beleggingscategorieën, spreidt de deelnemer zijn risico. En ook door binnen deze beleggingscategorieën te kiezen voor meerdere beleggingsfondsen uit verschillende regio’s. In onderstaande tabel is te zien hoe binnen de beleggersprofielen wordt belegd in de verschillende beleggingscategorieën.

Beleggingscategorie Beleggersprofielen
Zeer defensief Defensief Matig defensief Matig offensief Offensief Zeer offensief
Aandelen 0% 20% 35% 55% 75% 90%
Alternatieve beleggingen 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Obigaties 90% 70% 55% 35% 15% 0%
Liquide middelen 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Let op: kiest de deelnemer ervoor om te beleggen met een lager risico, dan is de kans op rendement kleiner. Zijn pensioenopbouw kan dan lager zijn. Als hij het lastig vindt om deze risico’s in te schatten, dan is Zelf Beleggen niet geschikt voor hem.

In welke beleggingsfondsen beleggen?

Uit welke beleggingsfondsen de deelnemer kan kiezen, hangt af van de afspraken die wij met zijn werkgever hebben gemaakt. Op zijn persoonlijke pensioenportaal ziet de deelnemer de selectie. Vaak kan hij per vermogenscategorie kiezen uit meerdere fondsen. Daarnaast kan hij kiezen voor beleggingsfondsen die een mix zijn van verschillende vermogenscategorieën.

In welke beleggingsfondsen beleggen?

Zo kiest de deelnemer voor Zelf Beleggen

 1. Hij bepaalt of Zelf Beleggen bij hem past.
 2. Hij kiest voor Zelf Beleggen op zijn persoonlijke pensioenportaal. Hij kan altijd weer switchen naar lifecycle beleggen.
 3. Hij stelt zijn beleggersprofiel vast. Hiervoor vult hij een vragenlijst in en stuurt deze naar ons.
 4. Wij verwerken zijn beleggersprofiel. Dat doen we binnen 3 werkdagen na ontvangst van de door hem ondertekende vragenlijst. Tot die tijd blijven we zijn pensioenpremie in lifecycle fondsen beleggen. Dit geldt ook als hij nog geen beleggingsfondsen heeft gekozen.
 5. Hij kan op ieder moment zijn beleggersprofiel opnieuw vaststellen. Bijvoorbeeld jaarlijks of als zijn persoonlijke situatie is veranderd.
 6. Op zijn portaal stelt hij zijn beleggingsportefeuille samen. Hij kiest dan uit verschillende beleggingsfondsen. Hierbij moet hij rekening houden met zijn beleggersprofiel.
 7. Hij kijkt regelmatig op zijn portaal naar het actuele overzicht van zijn beleggingen en transacties. Als het nodig is past hij zijn beleggingsportefeuille.

Goed om te weten

 • De beleggingsmix is zo vaak aan te passen als de deelnemer wil. Wij verwerken de opdrachten binnen 3 werkdagen. Voor het aan- en verkopen van aandelen betaalt hij transactiekosten.
 • De deelnemer kan altijd weer kiezen voor lifecycle beleggen.
 • Op zijn persoonlijke pensioenportaal ziet hij:
  • de actuele koersen,
  • het pensioenkapitaal dat hij naar verwachting op zijn pensioendatum heeft opgebouwd en
  • een indicatie van het pensioen dat hij hiermee kan aankopen.
 • We raden de deelnemer aan om regelmatig te controleren of hij met zijn beleggingen genoeg pensioenkapitaal opbouwt om straks een goed pensioen aan te kunnen kopen. Als het nodig is kan hij dan nog op tijd bijsturen.

De risico’s van Zelf beleggen

Risico op een lager pensioen dan verwacht

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van pensioenkapitaal. De hoogte van zijn pensioenkapitaal bepaalt grotendeels de hoogte van het pensioen dat hij straks krijgt. Dit pensioen kan lager zijn dan hij had verwacht. Het risico op een (te) laag pensioen ligt bij de deelnemer.

Zelf het risico van zijn beleggingen verminderen

Dit kan hij doen door zijn beleggingen te spreiden over meerdere beleggingsfondsen uit verschillende vermogenscategorieën. Hij kan ook defensiever gaan beleggen als hij dichter bij zijn pensioendatum komt. Het beleggingsrisico en het afbouwen ervan ligt bij de deelnemer.

Zelf het risico van de rente verminderen

Als de deelnemer met pensioen gaat, koopt hij met het opgebouwde pensioenkapitaal een vaste of variabele pensioenuitkering aan. In het algemeen geldt: hoe hoger zijn pensioenkapitaal, hoe hoger zijn pensioenuitkering. Maar de hoogte van een vaste pensioenuitkering is ook afhankelijk van de rentestand op zijn pensioendatum. Bij een lage rente kan hij met zijn pensioenkapitaal een lagere vaste pensioenuitkering aankopen dan bij een hogere rente. Het risico van de rente en het afbouwen van dat risico ligt bij de deelnemer.

De kosten voor Zelf Beleggen

Er zijn een aantal beleggingskosten bij Zelf Beleggen:

 • Beheerkosten

  Deze worden jaarlijks ingehouden op het pensioenkapitaal van uw werknemer. Het is een percentage van het belegd vermogen. In het pensioenreglement staat hoe hoog de beheerkosten gemiddeld zijn. Het pensioenreglement is voor werkgevers te vinden op het werkgeversportaal. Deelnemers vinden het reglement op hun persoonlijke pensioenportaal.

 • Lopende kosten

  Kosten die de beleggingsfondsen maken voor het beheren, bewaren, registreren en administreren van het beleggingsfonds. Deze kosten verschillen per beleggingsfonds. Ze worden van zijn behaalde rendement af gehaald. Hij kan dit terugvinden op zijn persoonlijke pensioenportaal.

 • Transactiekosten

  Dit zijn kosten die wij, Centraal Beheer PPI, maken voor het aan- en verkopen van aandelen. Ook deze kosten halen we af van zijn behaalde rendement. Hij vindt ze ook weer terug in het pensioenreglement op zijn persoonlijke pensioenportaal.

Meer informatie

Vindt de deelnemer:

 • Op zijn persoonlijke pensioenportaal: informatie over zijn inleg en over de actuele waarde van zijn beleggingen;
 • In het pensioenreglement: de kosten en voorwaarden van zijn pensioenregeling;
 • Op zijn Uniform Pensioenoverzicht dat wij hem jaarlijks sturen.