Onze beleggingsmogelijkheden

Wij beleggen de beschikbare premie standaard in een neutrale lifecycle portefeuille. Omdat niet iedereen hetzelfde risicoprofiel heeft, bieden wij een aantal beleggingskeuzes: een offensieve en defensieve variant van de lifecycle, Zelf beleggen en Lifecycle Variabel Pensioen.

Lifecycle beleggen

Wij hanteren standaard Lifecycle beleggen. We stemmen dan de beleggingsportefeuille af op de pensioenrichtleeftijd van uw werknemer. Hoe dichter bij zijn pensioendatum, hoe lager het beleggings- en renterisico van zijn portefeuille. Hoe werkt het? Hoe zit het met de risico’s? En wat zijn de kosten?

Lees meer over Lifecycle beleggen

Zelf Beleggen

Uw werknemer bepaalt hoe hij zijn premie wil beleggen. Hiervoor stelt hij eerst een beleggersprofiel vast en daarna bepaalt hij zijn beleggingsmix door zelf de beleggingsfondsen te kiezen. Hij bepaalt zo dus ook zelf zijn beleggingsrisico en is verantwoordelijk voor het afbouwen van het beleggings- en renterisico.

Lees meer over Zelf Beleggen

Lifecycle Variabel Pensioen voor pensioendatum

In de opbouwfase kan uw werknemer kiezen voor Lifecycle Variabel Pensioen. Daarmee stemmen we de beleggingen af op een variabele uitkering. werknemers die met pensioen gaan, kunnen kiezen voor een variabele uitkering bij Centraal Beheer PPI of bij een andere pensioenuitvoerder. Daarbij is onderstaande informatie goed om te weten:

  • Het risico bestaat dat zijn pensioenuitkering lager kan uitvallen;
  • Uw werknemer heeft voldoende andere financiële middelen waardoor zijn uitgavepatroon niet in gevaar komt als zijn variabele pensioenuitkering lager uitvalt;
  • De hoogte van zijn pensioenuitkering kan jaarlijks wisselen;
  • Bij overlijden van uw werknemer is zijn partner ook bereid een variabele pensioenuitkering te ontvangen.

Lees meer over Lifecycle Variabel Pensioen

Verantwoord beleggingsbeleid

Wij beleggen de pensioenkapitalen van onze deelnemers met als doel: een zo goed mogelijk pensioen. Dit doen wij op verantwoorde wijze, met respect voor mens en natuur. Daarom bestaan onze lifecycle beleggingsportefeuilles uitsluitend uit beleggingsfondsen die voldoen aan de ESG-criteria. En wij gaan een stap verder.

Lees meer over ons beleggingsbeleid