Scheiden of beëindigen geregistreerd partnerschap

Deze situaties hebben invloed op uw eigen ouderdomspensioen. En op het partnerpensioen van uw ex-partner. Er zijn regels opgesteld voor het verdelen van het ouderdomspensioen. Deze zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding’. Deze regels gelden voor een scheiding en ook voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

In die Wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens jullie huwelijk/geregistreerd partnerschap. We noemen dit ook wel ‘verevening’.
  2. Uw ex-partner heeft recht op een deel van het partnerpensioen. Dit heet ‘bijzonder partnerpensioen’. Het is dat deel van het partnerpensioen dat was verzekerd tijdens jullie huwelijk/geregistreerd partnerschap. U leest er hier meer over.

Wat moet u doen ...

... Voor uw ouderdomspensioen

Meld uw scheiding binnen 2 jaar bij uw pensioenuitvoerder. En stuurt u ons het ingevulde ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. U vindt dit formulier op de website van de Rijksoverheid.

Het is mogelijk dat u een andere verdeling van het ouderdomspensioen maakt dan in de wet geregeld is. U maakt dan samen met uw ex-partner afspraken. Deze afspraken zijn waarschijnlijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. U geeft deze afspraken aan ons door via een kopie van het echtscheidingsconvenant naar ons toe te sturen via uw persoonlijke pensioenportaal of per e-mail. Ook dan hebben we een ingevulde ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ van u nodig.

... Voor het bijzonder partnerpensioen

Als u in Nederland woont, hoeft u niets te doen. Wij krijgen dan automatisch bericht van de gemeente waarin u woont. Woont u in het buitenland? Stuurt u ons dan een kopie van het officiële document waarin staat dat uw scheiding of geregistreerd partnerschap beëindigd is.

Uw ex-partner wil misschien geen bijzonder partnerpensioen. Dan ontvangen we graag een kopie van het echtscheidingsconvenant. Of een ondertekende verklaring van uw ex-partner waarin staat dat hij/zij geen bijzonder partnerpensioen wil.

U vindt een nieuwe partner

Dan zijn er 2 situaties waarin de keuze van uw ex-partner meespeelt:

Situatie 1:

Uw ex-partner wil geen bijzonder partnerpensioen. Uw nieuwe partner krijgt dan een volledig partnerpensioen als u overlijdt.

Situatie 2:

Uw ex-partner wil wél bijzonder partnerpensioen krijgen. Uw nieuwe partner krijgt dan minder partnerpensioen als in situatie 1. Hij/zij krijgt dan het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner.