De bruto pensioenregeling

Deze regeling is voor werknemers die pensioen opbouwen over hun pensioengevend salaris tot het maximale brutosalaris van € 137.800,- (2024).

Stel zelf de bruto pensioenregeling samen

Jaarlijks betaalt de werkgever voor zijn werknemers de pensioenpremies, de risicopremies en de administratiekosten. De beschikbare premie beleggen wij tot aan hun pensioendatum. De hoogte van het pensioen staat niet vast: de beleggingen kunnen hogere maar ook lagere rendementen behalen. Met het uiteindelijke pensioenkapitaal koopt de werknemer op zijn pensioendatum pensioen aan.

De pensioenpremie die de werkgever betaalt voor zijn werknemer is niet belast

Daarnaast betaalt de werknemer in sommige gevallen een eigen bijdrage. De werkgever houdt dit dan in op zijn bruto loon. De werknemer betaalt pas belasting zodra het pensioen wordt uitgekeerd.

Werkgevers hebben binnen deze regeling verschillende opties

Zo bieden we standaard rekenrentes en verschillende marktrentestaffels. Daarnaast kennen we verschillende franchises voor de beschikbare premie en het verzekerde nabestaandenpensioen. Ook is er de keuze uit verschillende beleggingsmogelijkheden en aanvullende verzekeringen.

Voor meer informatie nemen werkgevers contact op met hun pensioenadviseur.

De beleggingsmogelijkheden

Wij beleggen volgens het lifecycle principe: we stemmen de beleggingen af op de pensioendatum van de werknemer. Zo kiest hij uit 3 beleggingsprofielen: defensief, neutraal en offensief beleggen.

Defensief lifecycle beleggen

We beleggen het pensioenkapitaal defensiever dan de standaard verdeling. Vanaf 15 jaar voor pensioendatum bouwen we het beleggingsrisico verder af door de beleggingen met een hoger risico stapsgewijs in te ruilen voor beleggingen met een lager risico.

Offensief lifecycle beleggen

Het tegenovergestelde is ook mogelijk. We beleggen het pensioenkapitaal dan offensiever dan de standaard verdeling. Oftewel we beleggen tegen een hoger risico. Ook hier bouwen we het beleggingsrisico vanaf 15 jaar voor pensioendatum af.

Neutraal lifecycle beleggen

Deze optie zit tussen defensief en offensief in. De verdeling van de beleggingen stemmen we dan af op de pensioenleeftijd van de werknemer. Ieder jaar brengen we de beleggingsportefeuille weer in balans, zodat we altijd voldoen aan het neutraal beleggen en uw werknemer geen onnodig risico loopt.

Maakt de werknemer geen keuze tussen defensief, offensief of neutraal beleggen, dan gaan we standaard uit van een neutraal beleggingsprofiel.

Wij beleggen duurzaam

Onze lifecycle beleggingsportefeuille bestaat volledig uit beleggingsfondsen die voldoen aan de ESG-criteria. Daarnaast draagt een deel van de beleggingsportefeuille actief bij aan de Sustainable Development Goals en beleggen wij in green bonds. Lees hier meer over Lifecycle Beleggen.

duurzaam beleggen

De aanvullende verzekeringen

Bovenop de beschikbare premieregeling zijn een aantal aanvullende (risico)verzekeringen mogelijk.

 • Nabestaandenpensioen, evt. rekening houdend met al opgebouwd kapitaal
 • (Vrijwillige) Anw-hiaatverzekering
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • WIA-excedentverzekering
 • WGA-hiaatverzekering

Ook goed om te weten

 • We rekenen geen opslag op de verzekeringstarieven.
 • Onze administratie is gebruiksvriendelijk. Zo krijgt de werkgever een notificatie als de factuur en specificatie klaar staan en ondertekent hij documenten digitaal.
 • Iedere werkgever krijgt een vast aanspreekpunt bij wie u terecht kunt voor vragen.
 • Alle communicatie verzorgen we zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Mogelijkheid tot pensioenpresentaties in samenwerking met de pensioenadviseur.
 • Workshops en 1 op 1 pensioengesprekken met werknemers op aanvraag en tegen aanvullende kosten.
 • De sterftewinst geven we aan de werknemers.
 • We rekenen geen kosten voor activiteiten als waardeoverdracht en verevening bij echtscheiding.

Het kostenplaatje

We maken een onderscheid tussen kosten voor de werkgever en kosten voor zijn werknemers.

Kosten voor de werkgever:

 • Eenmalige implementatiekosten (max € 500,-)
 • Administratiekosten: € 40 – € 60 per werknemer per jaar
 • Premies voor pensioenopbouw en risicoverzekeringen

Kosten voor de werknemers:

 • Beleggingskosten
 • Premies voor vrijwillige pensioenopbouw
 • Premie voor vrijwillige Anw-hiaatverzekering

Contractduur & opzegtermijn

De looptijd van het contract is 1 tot 5 jaar. Het is mogelijk om het contract tussentijds zonder aanvullende kosten te beëindigen. Er geldt dan een opzegtermijn van 3 maanden.