Nieuw in dienst

U bent nieuw in dienst en uw werkgever heeft bij ons een pensioenregeling. Dan bouwt u pensioen op bij ons, Centraal Beheer PPI. Wij voeren de pensioenregeling uit.

Wat is er voor u geregeld?

Wat moet u doen?

Niets. Als nieuwe werknemer meldt uw werkgever u bij ons aan. U betaalt iedere maand pensioenpremie. Deze premie houdt uw werkgever automatisch in op uw salaris.

Wat doen wij?

Wij sturen u na aanmelding door uw werkgever een brief. Hierin vindt u informatie over uw pensioenregeling bij ons. Vanaf dan kunt u ook inloggen op uw persoonlijke pensioenportaal van Centraal Beheer PPI. Dat doet u veilig met uw DigiD. In het portaal kunt u uw persoonlijke gegevens zien en wijzigingen en bijvoorbeeld ook uw pensioenopbouw. Let op: het kan tot 2 maanden duren voordat uw premie en opbouw in het portaal verwerkt zijn.

Wat regelt u wél zelf?

 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?
  Dan heeft uw partner recht op partnerpensioen als u overlijdt. U hoeft hier niets voor te doen. Wij krijgen de partnergegevens automatisch door vanuit de Basisregistratie Personen. Dit duurt ongeveer een week nadat uw werkgever u bij ons heeft aangemeld.
 • Woont u samen?
  Meldt u dan uw partner bij ons aan. Hij/zij heeft recht op partnerpensioen als u overlijdt. Lees er hier meer over.
 • Heeft u al pensioen opgebouwd bij een ander pensioenuitvoerder?
  Dan kunt het opgebouwde pensioen meenemen. U draagt het dan over naar Centraal Beheer PPI. We noemen dit waardeoverdracht.

Hoe werkt waardeoverdracht?

 1. Uw pensioen is hoger dan € 2 en lager dan de wettelijke afkoopgrens.
  Uw pensioen wordt dan automatisch door uw vorige pensioenuitvoerder overgedragen aan de nieuwe. Dit is zo geregeld. U hoeft hier niets voor te doen.
 2. Uw pensioen is hoger dan de wettelijke afkoopgrens.
  Wilt u waardeoverdracht? Dan vraagt u dit zelf aan bij uw vorige pensioenuitvoerder.

In 2024 is de wettelijke afkoopgrens € 592,51 bruto per jaar. De afkoopgrens wordt jaarlijks vastgesteld.

Wat is goed om te weten over waardeoverdracht?

 • Waardeoverdracht is niet verplicht.
 • Waardeoverdracht kan financieel de moeite waard zijn. Dat is afhankelijk van uw vorige pensioenregeling en van uw nieuwe pensioenregeling. Kijkt u daarvoor goed naar de voorwaarden en verschillen van beide regelingen. Vanuit Centraal Beheer PPI kunnen wij u hier niet over adviseren. Neemt u voor advies contact op met uw pensioenadviseur.
 • Waardeoverdracht kan alleen als de financiële positie van uw vorige pensioenuitvoerder goed is. Dat betekent dat de dekkingsgraad minimaal 100% is. Is het lager, dan mag er geen waardeoverdracht plaatsvinden.

Hoe vraagt u waardeoverdracht aan?

 • U logt in op uw persoonlijke pensioenportaal.
 • Daarin vraagt u waardeoverdracht aan. Klik daarvoor op de knop ‘Waardeoverdracht’. In het formulier vult u de naam van uw vorige pensioenfonds in en het polisnummer. Deze gegevens vindt u ook terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 • Na ontvangst van uw aanvraag, vragen wij uw pensioen op bij uw vorige pensioenuitvoerder. Daarvan sturen wij u een opgave. Hierin staat hoeveel uw pensioen waard is. En dus wat u kunt overdragen. Voor de overdracht hebben wij uw akkoord nodig.
 • Let op: overdracht mag alleen als de dekkingsgraad van uw vorige pensioenfonds minimaal 100% is. Is het lager, dan kunt u uw aanvraag nu niet indienen. Dat kan pas weer als hun dekkingsgraad 100% of hoger is. U kunt dit terugvinden op de website van het pensioenfonds.
 • U maakt een goede afweging tussen wel of niet overdragen.
 • Wilt u inderdaad uw pensioen overdragen? Geeft u dan in uw persoonlijke pensioenportaal aan dat u akkoord bent.
 • Wij regelen de waardeoverdracht.