Netto pensioenregeling

Deze regeling is voor werknemers die pensioen willen opbouwen over het deel van hun salaris bóven het salaris van € 137.800,- (2024). Het nabestaandenpensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid boven deze grens, zijn in deze pensioenregeling standaard meeverzekerd.

Hoe werkt de netto pensioenregeling?

De netto pensioenregeling bestaat uit 3 onderdelen:

 • Het opbouwen van netto pensioenkapitaal voor aanvullend ouderdomspensioen
 • Een risicoverzekering voor nabestaandenpensioen
 • Een risicoverzekering voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Een werkgever maakt zelf een keuze uit deze onderdelen

De premies voor de pensioenopbouw en de risicoverzekeringen betaalt de werknemer uit zijn eigen netto salaris. Hij kan zelf kiezen tussen € 0,- inleg tot de maximaal beschikbare premie. Is het € 0,- dan doet hij alleen mee voor de risicoverzekeringen. De premies ontvangen wij via de werkgever.

De netto pensioenregeling is een vrijwillige pensioenregeling

Dat wil zeggen dat de werknemer niet verplicht is om pensioen op te bouwen in deze regeling. Hij kan ook alleen meedoen aan de risicoverzekeringen of helemaal niet meedoen. De werkgever kan er voor kiezen (een deel van) de premie te betalen.

Voordelen van een netto pensioenregeling

De werknemer:

 • betaalt geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde netto pensioenkapitaal;
 • is vrijgesteld van erfbelasting over het netto pensioenkapitaal;
 • hoeft geen medische keuring te ondergaan voor de risicoverzekeringen en
 • krijgt als vast onderdeel een verzekerd nabestaandenpensioen voor zijn partner (op voorwaarde dat deze bij ons bekend is) over het salaris boven € 137.800,- (2024) en zijn kinderen zijn standaard meeverzekerd.
ook goed om te weten

Ook goed om te weten

 • Met het netto opgebouwde pensioenkapitaal kan de werknemer op zijn pensioendatum alleen een vaste of variabele pensioenuitkering aankopen. Het is niet bedoeld voor iets anders.
 • Het opgebouwde pensioenkapitaal staat vast tot pensionering en kan niet worden opgenomen vóór pensionering.
 • De pensioenuitkering die hij aankoopt is altijd een levenslange uitkering. Hij kan dus niet zelf bepalen in hoeveel jaar hij zijn opgebouwde pensioen laat uitkeren.
 • Het is een collectieve regeling dus een aantal onderdelen liggen vast. Dit zijn bijvoorbeeld de fondsen waarin we beleggen en de verzekeraar waar we de risicoverzekeringen hebben ondergebracht.

De beleggingsmogelijkheden

Er zijn 2 manieren om pensioenkapitaal op te bouwen in deze regeling:

 • Wij beleggen de pensioeninleg volgens het lifecycle principe

  Wij beleggen standaard in de Lifecycle. De werknemer hoeft hier niets voor te doen. De beleggingen zijn dan afgestemd op zijn leeftijd. Naarmate hij dichter bij zijn pensioendatum komt, bouwen we het beleggingsrisico af en later ook stapsgewijs het renterisico. Lees hier meer over lifecycle beleggen.

 • Uw werknemer kan zelf beleggen

  Hij stelt dan eerst een beleggersprofiel vast door een vragenlijst in te vullen op zijn persoonlijke pensioenportaal. Daarna bepaalt hij zijn beleggingsmix uit een selectie van 40 beleggingsfondsen in verschillende vermogenscategorieën. De fondsen ziet hij ook terug op zijn pensioenportaal. Lees hier meer over Zelf Beleggen.

Het kostenplaatje

We maken een onderscheid tussen kosten voor de werkgever en kosten voor zijn werknemer.

Kosten voor de werkgever:

 • Eenmalige implementatiekosten. Deze hangen af van het aantal werknemers dat meedoet aan de regeling.

Kosten voor de werknemer:

 • Administratiekosten: € 40 – € 60 per jaar.
 • Premies voor pensioenopbouw en risicoverzekeringen.
 • Beleggingskosten.

Contractduur & opzegtermijn

De contractduur is 1 tot 5 jaar. Het is mogelijk om het contract tussentijds te beëindigen. De opzegtermijn is dan 3 maanden.