Pensioen via mijn werkgever.
Zo werkt het!

Via uw werkgever bouwt u pensioen op. Uw werkgever betaalt hiervoor iedere maand premie. Uw (eventuele) eigen bijdrage houdt uw werkgever in op uw salaris. De premie gaat naar een beschikbare premieregeling bij Centraal Beheer PPI. Dit is een pensioenregeling waarbij uw premie wordt belegd.

U leest er hieronder meer over. We leggen ook uit welke verzekeringen onderdeel kunnen zijn van uw pensioenregeling.

Wat is een beschikbare premieregeling?

In deze regeling staat de inleg (de premie) vast, maar de uitkomst (de pensioenuitkering) niet. Uw werkgever betaalt iedere maand voor u de premie. Hoe hoog die is, is afhankelijk van uw leeftijd: bent u ouder en zit u dus dichter bij uw pensioendatum, dan is de premie meestal hoger. De premie storten we op een beleggingsrekening die we op uw naam zetten. Via onze lifecycle beleggingen beleggen we de premie.

  • U bouwt pensioen op over het pensioengevend salaris tot het maximale brutosalaris van € 137.800,- (in 2024). We noemen dit maximale brutosalaris ook wel de aftoppingsgrens.
  • De hoogte van de pensioenuitkering staat tijdens de pensioenopbouw niet vast. Het hangt bijvoorbeeld af van de beleggingen en van hoe hoog de rente staat.
  • Uw premie wordt belegd. Als de beleggingen het goed doen, is de kans op een hoger pensioen groter. Maar als de beleggingen het minder goed doen, kan uw pensioen ook lager zijn dan verwacht.
  • Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een levenslange jaarlijkse pensioenuitkering aan.

Wij beleggen uw pensioenpremie

Dat doen we op verschillende manieren. Het doel is om uw pensioenkapitaal te laten groeien. Als u wilt weten hoe we voor u beleggen, kijkt u op uw persoonlijke pensioenportaal.

Lees hier meer over beleggen.

Pensioen opbouwen in een dc-regeling. Zo werkt het!

To watch the video in English, click here.

Extra pensioen voor uw partner: Anw-hiaatverzekering

Het kan zijn dat uw partner na uw overlijden recht heeft op een ANW-uitkering van de overheid. Dat is een uitkering vanuit de Algemene Nabestaandenwet. Niet iedereen heeft daar recht op of krijgt een lagere uitkering. Uw partner heeft dan minder inkomen. Om dit tekort aan te vullen, kunt u misschien een ANW-hiaatverzekering bij ons afsluiten. We noemen dat ook wel extra partnerpensioen.

Let op: Uw werkgever kan er voor kiezen om de Anw-hiaatverzekering op te nemen in de pensioenregeling. De Anw-hiaatverzekering is dus niet standaard meeverzekerd. Of u deze keuze hebt, ziet u op uw persoonlijke pensioenportaal.

De uitkering stopt als uw partner de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

En uiterlijk tot de pensioenrichtleeftijd in deze pensioenregeling. Het extra partnerpensioen is een vast bedrag per jaar. Hoe hoog dit is, staat op uw persoonlijke pensioenportaal.

U sluit deze verzekering af binnen 3 maanden nadat u aan deze pensioenregeling meedoet

Later dan 3 maanden kan ook. De verzekeraar kan dan om een gezondheidsverklaring en medische keuring vragen. Had u nog geen partner en nu wel? Meld u dan aan binnen 3 maanden nadat u uw partner heeft gekregen.

De Anw-hiaatverzekering stopzetten

Heeft u in uw pensioenregeling de keuze om een Anw-hiaat te verzekeren? Dan kunt u dat op ieder gewenst moment stopzetten. Heeft uw werkgever gekozen voor een verplichte Anw-hiaatverzekering? Dan kunt u dit niet zelf stopzetten.

Wanneer u uit dienst gaat bij uw werkgever, stopt de verzekering automatisch. U bouwt geen verzekerd bedrag op. Als de verzekering is gestopt, vervalt de waarde. Aan- of afmelden voor extra partnerpensioen doet u eenvoudig via uw persoonlijke pensioenportaal.

Bekijk de video over de Anw-hiaatverzekering

To watch the video in English, click here.

Verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid of overlijden

Uw werkgever kan er voor kiezen om het risico te verzekeren als u arbeidsongeschikt raakt of overlijdt.

Raakt u arbeidsongeschikt? Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt uw pensioenopbouw gewoon door. U krijgt dan een (aanvullende) uitkering.

Overlijdt u? Dan zorgt een nabestaandenpensioen ervoor dat uw nabestaanden een uitkering krijgen.

Wilt u weten wat voor u geregeld is? Kijk op uw persoonlijke pensioenportaal.